ทรัพยากร-ความรู้
Smart COC ปทุมธานี > Smart COC ระบบประสานข้อมูลเยี่ยมบ้าน ปทุมธานี > ทรัพยากร-ความรู้

คูมือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช

เนื้อหา

คูมือการใช้งาน coc สำหรับ รพศ รพช

เอกสารแนบ:
คู่มือcoc-รพช.-รพท.pdf คู่มือcoc-รพช.-รพท.pdf

 
เนื้อหานี้ มีประโยชน์หรือไม่? yes / no
รายละเอียด
เรื่อง ID: 3
พื้นที่ Case: คู่มือ
วันที่เพิ่มเข้า: 24/01/2018 10:40:27
เข้าชม: 188
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK - brought to you by Help Desk Software SysAid

สนับสนุนโดย พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสุรินทร์ โทร.044-513811